با استفاده از ابزار نمایش اسلاید می توان فایل های مختلف مانند Powepoint, PDF, Word را به صورت اسلاید برای سایر کاربران حاضر در اتاق به اشتراک گذاشت. این فایل ها قبل از برگزاری رویداد توسط مدیرسیستم در اتاق بارگزاری شده و در حین برگزاری رویداد جهت ارایه محتوا مورد استفاده قرار می گیرند.

alt=