اسکای‌روم با بکارگیری شیوه های استاندارد سرویس گرایی، راهکارهای متنوعی را با هدف برقراری اتصال با سایر محصولات نرم افزاری ارایه می کند. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.